Domoticz voorbereiden

Maak nieuwe virtuele sensoren aan in Domoticz, deze worden gevuld met het python script
Indien je nog geen dummy hardware apparaat hebt toegevoegd in Domoticz ga je naar Hardware, add new Hardware, kies voor dummy als type. Andere settings kunnen default blijven.

Maak vervolgens 4 virtuele sensoren aan door te klikken op create virtual sensors onder het dummy hardware apparaat op de hardware pagina. Je hebt er vier nodig:

  • type percentage (vochtigheidsgraad)
  • type temperatuur
  • type lux
  • type custom (voeding)

Bluetooth installeren op Raspberry Pi 3/4 – Raspbian

Zorg eerst dat de server up-to-date is:

sudo apt-get update

en

sudo apt-get upgrade

Bluetooth:

Note: Bluez versie 5.44 compiled standaard geen gatttool op een Raspberry Pi (deprecated tool), doe dus eerst:

--enable-deprecated

Voer nu onderstaande commando’s uit:

Dependencies :

sudo apt-get install libglib2.0-dev libdbus-1-dev libical-dev libreadline-dev libudev-dev

Setup :

cd /home/pi
wget http://www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.44.tar.gz
tar -xvf bluez-5.44.tar.gz
cd bluez-5.44
sudo ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --enable-tools --disable-test --disable-systemd --enable-deprecated
sudo make all
sudo apt-get install python-bluez python-requests

Als alles goed is gegaan moet Gatt tool nog naar de programma locatie worden gekopieerd:
Dit kan per Linux installatie verschillen, probeer:

sudo cp attrib/gatttool /usr/bin/

of

sudo cp attrib/gatttool /usr/local/bin/

En voor de zekerheid:

export PATH=$PATH:~/bluez-5.44/attrib/

Bluetooth is nu geïnstalleerd. Herstart de server:

sudo shutdown -r now

Python script

Download het Python3 script met git command :

Indien git niet is geïnstalleerd kan dit met:

sudo apt-get install -y git-core

Installeer het script:

cd ~ && git clone https://github.com/Tristan79/miflora.git

Kopieer de miflora folder naar de Domoticz python scripts directory:

cp -R ~/miflora/ ~/domoticz/scripts/python/miflora

Python-to-bluetooth
Installeer nu Python3 en de benodigde  Python3 libraries zodat Python met bluetooth overweg kan:

sudo aptitude install python3 python3-pip
sudo pip3 install pygatt
sudo pip3 install requests

Vindt het sensor Bluetooth Adres
Nu is het Bluetooth adres van de sensor nodig zodat deze in het script kan worden geplaatst.

Zorg dat Bluetooth LE aanstaat. Doe vanuit de bluez folder de volgende commando’s:

sudo tools/btmgmt le on
sudo tools/btmgmt connectable on
sudo tools/btmgmt power on

Zoek naar je sensor:

sudo hciconfig hci0 down
sudo hciconfig hci0 up
hciconfig
sudo hcitool lescan/

Schrijf het adres op (dit is iets als 12:34:56:78:90:AB), en druk op ctrl-z om te sluiten

Alternatieve manier:

bluetoothctl
scan on
exit

Het domoticz.py script bewerken:

Vervang het dummy adres met jouw Domoticz server IP adres bovenin het script, pas eventueel ook de login gegevens aan.

Voeg nu je gevonden Bluetooth adres(sen) toe in de update call onderaan het script. Voeg hierachter ook de IDX codes toe van de switches die je eerder hebt aangemaakt in Domoticz. De IDX codes vind je in het apparaten overzicht.

Voorbeeld:
update(“C3:7C:8E:12:80:94″,”72″,”73″,”74″,”75”)

Polling opzetten:
Om ervoor te zorgen dat het script elke 12 uur draait (bijvoorbeeld) moet er een crontask worden gemaakt:

sudo crontab -e

Voeg de volgende regel toe:

0 0,12 * * * /usr/bin/python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/miflora/domoticz.py

Hiermee draait het script twee keer per dag.

Bijwerken van …
  • Geen producten in de winkelwagen.